ท่อ PP-R Bänninger Fiber Composite Watertec

CODE Size PN SDR
B-R (mm.) (inch.)
MG8200FW-020 20  1/2 20 7.4
MG8200FW-025 25  3/4 20 7.4
MG8200FW-032 32 1    20 9
MG8200FW-040 40 1 1/4 20 9
MG8200FW-050 50 1 1/2 20 9
MG8200FW-063 63 2    20 9
MG8200FW-075 75 2 1/2 20 9
MG8200FW-090 90 3    20 9
MG8200FW-110 110 4    20 9
MG8200FW-125 125 5    20 9
MG8200FW-160 160 6    20 11
MG8200FW-200 200 8    20 11
MG8200FW-250 250 10    20 11
 Size 315 , 355 , 400 , 450 , 500 mm. ติดต่อบริษัท