ข้อต่อตรง
(Socket)

Code Size mm.
G8270B-020 D20
G8270B-025 D25
G8270B-032 D32
G8270B-040 D40
G8270B-050 D50
G8270B-063 D63
G8270B-075 D75
G8270B-090 D90
G8270B-110 D110
G8270B-125 D125