ข้องอ 90 องศา
(Elbow 90)

Code Size mm.
G8090B-020 D20
G8090B-025 D25
G8090B-032 D32
G8090B-040 D40
G8090B-050 D50
G8090B-063 D63
G8090B-075 D75
G8090B-090 D90
G8090B-110 D110
G8090B-125 D125
G8090B-0160 D160
G8090B-0200 D200
G8090B-0250 D250
 size 315,355,450,500 mm. ติดต่อบริษัท