ข้องอ 45
(Elbow 45)

Code Size mm.
G8130B-020 D20
G8130B-025 D25
G8130B-032 D32
G8130B-040 D40
G8130B-050 D50
G8130B-063 D63
G8130B-075 D75
G8130B-090 D90
G8130B-110 D110
G8130B-125 D125
G8130B-160 D160
G8130B-200 D200
G8130B-250 D250
 Size 315,355,450,500 mm. ติดต่อบริษัท