สี่ทาง
(Cross)

Code Size mm.
G8180B-020 D20
G8180B-025 D25
G8180B-032 D32
G8180B-040 D40
G8180B-050 D50
G8180B-063 D63