ฝาอุด
( Cap )

Code Size mm.
G8301B-020 D20
G8301B-025 D25
G8301B-032 D32
G8301B-040 D40
G8301B-050 D50
G8301B-063 D63
G8301B-075 D75
G8301B-090 D90
G8301B-110 D110
G8301B-125 D125
G8301B-160 D160
G8301B-200 D200
G8301B-250 D250
Size 315,355,450,500 mm. ติดต่อบริษัท