ตัวแปลงจาน
( Flange Adapter )

Code Size mm.
G8790B-040 D40
G8790B-050 D50
G8790B-063 D63
G8790B-075 D75
G8790B-090 D90
G8790B-110 D110
G8790B-125 D125
G8791B-125 D125
G8791B-160 D160
G8791B-200 D200
G8791B-250 D250
G8791B-315 D315
 Size 315,355,450,500 mm. ติดต่อบริษัท