ข้อต่อตรงเชื่อมไฟฟ้า
( Electrofusion Socket )

Code Size mm.
G8271B-020 D20
G8271B-025 D25
G8271B-032 D32
G8271B-040 D40
G8271B-050 D50
G8271B-063 D63
G8271B-075 D75
G8271B-090 D90
G8271B-110 D110
G8271B-125 D125
G8271B-160 D160
G8271B-200 D200
G8271B-250 D250
Size 315,355,450,500 mm. ติดต่อบริษัท