ข้อต่อตรงเกลียวใน
(Famale Thread Adapter)

Code Size mm.
G8270gB-16.1/2 D16-1/2
G8270gB-20.1/2 D20-1/2
G8270gB-20.3/4 D20-3/4
G8270gB-25.1/2 D25-1/2
G8270gB-25.3/4 D25-3/4
G8270gB-32.3/4 D32-3/4
G8270gB-32.1 D32-1
G8270gB-40.1 D40-1
G8270gB-40.1-1/4 D40-1-1/4
G8270gB-50.1-1/4 D50-1-1/4
G8270gB-50.1-1/2 D50-1-1/2
G8270gB-63.2 D63-2
G8270gB-75.2-1/2 D75-2-1/2
G8270gB-90.3 D90-3
G8270gB-110.4 D110-4
G8270gB-125.5 D125-5