ข้องอเกลียวใน
(Famale Thread Elbow)

Code Size mm.
G8090gB-20.1/2 D20-1/2
G8090gB-20.3/4 D20-3/4
G8090gB-25.1/2 D25-1/2
G8090gB-25.3/4 D25-3/4
G8090gB-32.3/4 D32-3/4
G8090gB-32.1 D32-1