ข้องอเกลียวในฝังผนัง
(Female Thread Elbow Hollow Wall)

Code Size mm.
G8473gB-16.1/2 D16-1/2
G8473gB-20.1/2 D20-1/2
G8473gB-25.1/2 D25-1/2