ยูเนี่ยนคู่โลหะ
(Union 2 Pcs Bronze/Plastic)

Code Size mm.
G8330B-016 D16
G8330B-020 D20
G8330B-025 D25
G8330B-032 D32
G8330B-040 D40
G8330B-050 D50
G8330B-063 D63
G8330B-075 D75
G8330B-090 D90