ยูเนี่ยนคู่โลหะ
(Union 2 Pcs Plastic/Plastic)

Code Size mm.
G8330AB-020 D20
G8330AB-025 D25
G8330AB-032 D32
G8330AB-040 D40
G8330AB-050 D50
G8330AB-063 D63