ข่อต่อสามทางรับวาล์ว
( Bottom part Valve )

Code Size mm.
G8599AB-20.3/4 D20-3/4
G8599AB-25.3/4 D25-3/4
G8599AB-32.3/4 D32-3/4