คอนซีลวาล์วแบบปีก
( Concealed Valve Wing type )

Code Size mm.
G8599BB-20.3/4 D20-3/4
G8599BB-25.3/4 D25-3/4
G8599BB-32.3/4 D32-3/4