ใบมีดสำหรับขูดผิวท่อ
(Scraper)

Code Size mm.
8974 D16-110